Teave taganemisõiguse kasutamise kohta

Eesti Vabariigi seadused sätestavad, et Teie kui tarbija (ostja, kes on tarbijakaitseseaduse sätete alusel tarbija ehk füüsiline isik, kes avaldab soovi osta või soetab või kasutab toodet või teenus, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega) saate taganemisõigust kasutada ja kauglepingust ühepoolselt taganeda 14 kalendripäeva jooksul ning tagastada veebipoest ostetud toode meile kui müüjale.

Tarbijakaitseseaduse kohaselt on "taganemisõigus tarbija õigus ühepoolselt taganeda lepingust kindlaksmääratud tähtaja jooksul (keelduda tellimusest), maksmata leppetrahvi, intressi või kahjutasu".

Juhised keeldumiseks

Taganemisõigus

Teil on õigus põhjust avaldamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul.

Taganemisõigus aegub 14 päeva möödumisel kuupäevast, mil:

  • olete kauba omandanud või Teie poolt määratud kolmas isik peale vedaja on saanud kauba valduse;
  • Teie või Teie poolt määratud kolmas isik peale vedaja olete saanud viimase kauba valdusse, Kui olete tellinud mitu kaupa eraldi tarnituna ühes tellimuses;
  • Teie või Teie poolt määratud kolmas isik peale vedaja olete saanud viimase kaubapartii või osa oma valdusse, kui kaup tarnitakse mitme partiina või osana.

Oma taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama oma otsusest käesolevast lepingust taganeda

selgesõnalise teatega. (näiteks postiga, e-postiga saadetud kiri) - SIA "Sleep8 Baltic" Eesti filiaal (registreerimis nr.: 16577256, käibemaksukohuslase kood EE102683325, aadress: Juurdeveo tn 10-25, Tallinn,11313, Eesti, e-post :

virusalon@askonalife.ee, www.askona.ee), Võite kasutada lisatud loobumisvormi näidist, kuid see pole vajalik. Müüjal või teenusepakkujal on õigus anda tarbijale võimalus täita ja esitada taganemisavaldus või taganemisõiguse kasutamise teade elektrooniliselt müüja või teenusepakkuja veebilehel. Sel juhul teavitab müüja või teenusepakkuja tarbijat viivitamata taganemisest püsival andmekandjal (sh elektronposti teel). Taganemisõiguse aegumiseks piisab, kui saadate oma taganemisõiguse kasutamise teate enne taganemisõiguse lõppemist.

Kui Te lepingust loobute, tagastame kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas saatmiskulud (v.a lisakulud, mis on tekkinud meie odavaimast standardsaatmisviisist erineva tarneviisi valimisel), ilma põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil meile teatati Teie otsusest lepingust taganeda. Tagasimaksete tegemisel kasutatakse sama maksevahendit, mida kasutasite algse tehingu tegemisel, kui Te pole sõnaselgelt teisiti kokku leppinud. Igal juhul Teilt sellise tagasimakse eest tasu ei võeta. Võime raha tagasi maksta seni, kuni oleme kauba ja selle dokumentatsiooni tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendi kauba tagastamise kohta.

Taganemisõiguse kasutamise korral tuleb ühendust võtta telefoni nr.-l +37256626591, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil ostsite kauba. Tähtajast peetakse kinni, kui tagastate kauba enne 14-päevast tähtaega. Kauba tagastamise otsesed kulud peate kandma Teie. Kauba amortisatsiooni eest vastutate ainult juhul, kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlaksmääramiseks.

Tarbijal on taganemisõiguse kasutamise perioodil õigus toodet kasutada tootega tutvumiseks vajalikus ulatuses (niivõrd, kuivõrd seda saaks teha enne toote ostmist tavapoest). Taganemisõiguse kasutamisel vastutab tarbija kauba kasutamise eest, mis ületab kaubaga tutvumise otstarvet, taganemisõiguse kasutamise eest heausksuse perioodi jooksul ja kauba väärtuse vähenemise eest, kauba kvaliteet ja ohutus.

Teil on õigus üleandmise hetkel toodet mitte vastu võtta, kui see on kahjustatud või pakend on kahjustatud või selle välimus ja pakend ei pruugi vastata tellitule. Askona.ee veebilehel avaldatud tingimused on lepingu lahutamatu osa. Lepingut tuleb säilitada 2 aastat. Kaotsimineku korral võime pakkuda Teie ostutõendi või garantiikaardi uuendamist eraldi tasu eest.

Tähelepanu!

Vastavalt Eesti Vabariigi seaduste kohaselt ei saa te tarbijana taganemisõigust kasutada, kui:

  1. teenuse osutamine, mida alustati enne taganemisõiguse lõppemist, on täielikult lõpule viidud, tingimusel et tarbija on andnud selleks selgesõnalise nõusoleku ja ta kaotab taganemisõiguse alates kuupäevast, mil tarbijaleping sõlmitakse, kui teenuse osutamine on täielikult täidetud. Seda sätet ei kohaldata lepingute suhtes, mille lepingu esemeks on nii kaup kui teenus;
  2. kauba või teenuse hind sõltub finantsturu kõikumistest, mida müüja või teenusepakkuja ei saa kontrollida ja mis võivad ilmneda taganemisõiguse kehtivuse ajal;
  3. toode on valmistatud tarbija juhiste järgi või toode on selgelt isikupärastatud;
  4. tarbija on avanud toote pakendi, mida ei ole võimalik tervislikel ja hügieenilistel põhjustel tagastada
  5. toode on oma omaduste tõttu pärast tarnimist pöördumatult muude asjadega seotud-segunenud;
  6. tarbija on palunud müüjal või teenusepakkujal tulla kiirremonti või hooldust tegema. Kui müüja või teenuseosutaja osutab tarbija juurde saabudes lisateenust või tarnib kaupa, mis ei ole remondi- või hooldustöödeks vajalikud varuosad, kehtib nendele lisateenustele või -kaupadele taganemisõigus.


Фамилия