Privaatsuspoliitika

Registreerudes veebilehel www.askona.ee usaldate SIA TH „Askona Esti filiaal“ (registreerimisnr .: 16275408, käibemaksukohuslase kood EE102409693, kontaktandmed: Viru väljak 4-6, 10111 Tallinn, Eesti, e-post : virusalon@askonalife.ee, www.askona.ee) isikuandmete töötlemiseks (edaspidi - Ettevõte või meie või Haldaja) ja haldamiseks ning annate meile õiguse neid töödelda vastavalt käesolevale poliitikale (edaspidi - Poliitika) ja veebipood Askona.ee - müügilepingu tingimustele (edaspidi - Tingimused) märgitud summas ja tingimustel. Pange tähele, et töötleme teie isikuandmeid ainult siis, kui otsustate meile oma isikuandmed edastada.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/679, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ ( Andmekaitse üldmäärus) ), tagame teile teie isikuandmete eriti läbipaistva ja õiglase käsitlemise ning hoolitseme teie privaatsuse ja teie isikuandmete turvalisuse eest.

Sellest poliitikast leiate kogu teabe selle kohta, milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme, kelle jaoks me neid kasutame, kui kaua me teavet säilitame jne. See teave on teile oluline, seetõttu soovitame teil see poliitika enne meile oma isikuandmete esitamist hoolikalt läbi lugeda.

Samuti juhime teie tähelepanu asjaolule, et nii poliitikat kui ka tingimusi võidakse muuta, täiendada või ajakohastada.

Kui te ei nõustu nende tingimuste, käesoleva poliitika või mõne selle tingimustega, ei saa me kahjuks pakkuda teile kõiki või ühtegi meie pakutavat teenust (edaspidi "teenused").

 

1. Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?

Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga ("andmesubjekt"); tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige viidates sellisele identifikaatorile, nagu tema nimi, isikukood, asukohaandmed, Interneti-identifikaator või üks või mitu füüsilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku tegurit , kultuuriline või sotsiaalne identiteet.

1.1. Registreerimine, ülevaatus, asjaajamine ja koostöö

Enne www.askona.ee veebipoes registreerumist tuleb esmalt tutvuda veebipoe ostutingimustega (kaugleping) ja käesoleva Poliitikaga. Pärast seda saate registreeruda ja registreerumisel peate saama kinnituse, et soovite Lepingu sõlmida. Kui annate meile e-poes www.askona.ee registreerumisel sellise kinnituse, loetakse leping sõlmituks ja teil on võimalik meilt kaupu või teenuseid osta. Lepingu sõlmimiseks on Teie isikuandmete esitamine kohustuslik, sest ilma neid esitamata ei ole Teil võimalik sõlmida Lepingut ega osta meilt kaupu ega kasutada meie poolt veebipoes www.askona.ee pakutavaid teenuseid. Registreerudes sõlmite Lepingu ja kinnitate, et Teie poolt esitatud isikuandmed on täpsed ja õiged ning Teil on õigus Lepingut sõlmida ning te ei ole alla 18-aastane. Me ei vastuta teie esitatud ebatäpsete, mittetäielike või ebaõigete isikuandmete eest.

Lepingu jaoks vajalikud andmed:

Andmekategooriad

Teie nimi, tarneaadress (linn, tänav või maja number või nimi, korteri number), e-posti aadress ja telefoninumber.

Andmetöötluse õiguslik alus

On Teie Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, mille osaliseks olete, samuti meie õigustatud huvide kaitseks

Andmetöötluse tähtaeg

Kehtib kuni Lepingu lõpuni ja kui te ostate meilt kaupu või kasutate meie teenuseid. Samuti võime säilitada Teiega sõlmitud Lepingut ja selle sõlmimise tõendeid pikema aja jooksul, kuni Lepingu kohustustest tulenevad nõuded aeguvad ja vajadusel oma õigustatud huvide kaitseks, meie vastu esitatud nõuete või nõuete vastu.

 

 

Vastavalt Teie poolt edastatud isikuandmetele luuakse www.askona.ee veebipoes registreerumisel peale Lepingu sõlmimist unikaalne kasutajaprofiil (konto), mille järel tuvastame Teid kui veebipoe registreeritud kasutajat  www.askona.ee, mis annab teile võimaluse kasutada registreeritud kaupade ja/või teenuste ostmisel, mis kehtivad kasutajatele vastavalt Lepingu sätetele ja käesoleva poliitika sätetele.

Teie edastatud isikuandmete järgi tunneme teid ära, kui näiteks soovite oma andmeid uuendada või muuta, meiega ühendust võtta seoses vastavate isikuandmete esitamisega, isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamisega, jne.

Võime kasutada Teie poolt antud kontaktandmeid (e-post, telefoninumber) Teiega suhtlemiseks Teie Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel, sh vastusena Teie taotlustele, pretensioonidele, Kauba kohaletoimetamise kohta olulise teabe edastamiseks või Teenuste ja/või muudatuseks käesolevas poliitikas. , Teiega ühendust võttes, kui olete oma tellitud ostud ostukorvi unustatud, täpsustada kauba täpne kohaletoimetamise aeg või avastame probleeme Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel, mis on seotud sooritatud ostu- või teenustehingud jne

On väga oluline, et teie esitatud isikuandmed oleksid täpsed ja õiged. Kui esitate ebaõigeid (vale) isikuandmeid, või ei uuenda neid, kui teie isikuandmed muutuvad, võib meil tekkida raskusi Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel ja teile teenuste osutamisel, samuti muid raskusi teie isikuandmete  õigustega. Me ei vastuta mitte mingil juhul kahjude eest, mis võivad teile tekkida ebaõigete või ebatäpse isikuandmete esitamise tõttu.

Kui Teie poolt edastatud andmed muutuvad, peate meid viivitamatult teavitama, kas Teil on võimalik teha muudatusi, muutes veebipoes www.askona.ee oma registreeritud kasutaja vastavaid isikuandmeid. Teavet selle kohta, kuidas oma muutunud isikuandmeid uuendada, lugege käesoleva poliitika punktist 6.2.

Ettevõttel ei ole võimalust kontrollida teie esitatud isikuandmete täpsust ja õigsust, kui te neid meile ei esita. Teie registreerimist aktsepteerides ja meiega lepingut sõlmides usume, et Teie esitatud isikuandmed on täpsed ja õiged.

 

1.2. Konto haldamine

Töötleme teie isikuandmeid teie konto jälgimiseks ja haldamiseks.

Andmekategooriad

Registreerimisel esitatavad andmed (veebisaidil www.askona.ee), konto ühenduse andmed, konto tegevus, sh tehnilised sirvimisandmed (IP-aadress, ühenduse ja sirvimise tehniline teave).

Andmetöötluse õiguslik alus

On Teie Leping ja konto, mille olete loonud Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ja meie õigustatud huvide kaitsmiseks

Andmetöötluse tähtaeg

Kuni olete konto kasutaja. Samuti võime lepingu sõlmimise tõendeid säilitada pikemat aega, kui see on vajalik selleks, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete,  või teiele nõuete eest.

       

 

 Фамилия